Skip to main content

Naturnära boende i hundratals år

På Söderö möts dåtid och nutid. Här samsas historiens vingslag med moderna sätt att bruka marken, att värna djuren och den ständiga ambitionen att leva i skön harmoni med naturen.

I början av 1800-talet benämns Söderö som säteri. En stor, självförsörjande egendom med över hundra anställda. Här producerades mycket mjölk, man drev svingård, ett hönseri och också ett stuteri med uppfödning av hästar. Till egendomen hörde ett välrenommerat ost- och smörmejeri, en kvarn, ett sågverk, ett garveri, ett bränneri och en prunkande handelsträdgård med drivhus för gurkor, frukt och vindruvor.

Men Söderö var känt långt innan tiden för det framgångriska säteriet. Platsen finns omnämnd i skrifter ända från 1400-talets början och på 1600-talet, omnämns själva egendomen, då under namnet Sonderedh.

Söderös corps de logi, den vackra huvudbyggnaden, uppfördes vid 1800-talets början av baron Erik Göran Adelswärd. I samband med äktenskapet mellan Anna Adelswärd och adelsman Johan-Gabriel Beck-Friis 1880, överläts Söderö till de nygifta. Gården drivs idag av den fjärde generationen Beck-Friis och den ursprungliga huvudbyggnadens används fortfarande som familjebostad.