Anläggningen

söderö anläggning

 

Söderö erbjuder underbara rid- och träningsmöjligheter. På gårdscentrum hittar vi stallet med ett mindre ridhus samt ridbana (20 x 40 m). I terrängen som omger Söderö finns många fina naturhinder och härliga ridvägar utspridda på fastighetens 2 300 ha mark.

Stall

Stallet är uppfört 1894 och rymde ursprungligen ett 20-tal hästar. Idag har vi stall i både södra och norra delen av byggnaden.

Ridhus

Söderö ridhus

I mitten av stallbyggnaden inryms en mindre ridmanege med sand som underlag.

Terrängbanan

terrängridning söderö

Terrängbanan sträcker sig över ca 400 ha med i dagsläget ca 60 hinder med höjderna 20-100 cm. Terrängbanan är fortfarande under uppbyggnad och under våren 2020 kommer bl.a. ett nytt, större vattenhinder att stå på färdigt. Vi kommer löpande att uppdatera med bilder på våra hinder.